LAKITOIMISTO OULUSSA, ESPOOSSA JA TAMPEREELLA

Sopimusehtojen tarkistaminen • Osakassopimus
Due diligence •  Yrityksen arvonmääritys • Työsopimus
Kauppakirja • Muu sopimus

Testamentti • Edunvalvontavaltakirja
Avioehtosopimus • Perunkirjoitus • Kuolinpesät
Pesänselvitys • Ositus • Perinnönjako
Perintösuunnittelu

Rikoksen uhri • Vastaajana rikosasiassa
Vahingonkorvaus • Asuntokauppa • Sopimukset
Kuluttaja-asiat