Kun tavaroita myydään henkilöltä toiselle, on tärkeää erotella toisistaan kuluttajankaupat ja muut kaupat. Kuluttajankaupassa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja. Kun ostat esimerkiksi vaatteita vaateliikkeestä tai auton autokaupasta, on kyse kuluttajankaupasta. Kuluttajansuojalaki sääntelee kuluttajankauppoja, ja antaa kuluttajalle paremmat mahdollisuudet suojautua myyjän sopimusrikkomuksia vastaan.

Tavaran kauppoihin liittyy sekä kuluttajankaupoissa että muissa kaupoissa myyjän vastuu siitä, että ostajan saama tavara vastaa sitä, mitä on myyty. Lähtökohtana on, että tavarassa on virhe, jos se ei vastaa sitä mitä myyjä ja ostaja ovat sopineet. Ostajalla on oikeus vedota tavaran virheeseen ja saada virhe korjattua tai virhettä vastaava hinnanalennus myyjältä. Joissain tilanteissa myös koko kaupan purkaminen v