Asuntokaupalla tarkoitetaan asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa. Asuntokauppa poikkeaa säännöiltään kiinteistön kaupasta jonkin verran, vaikka samanlaiset periaatteet koskevat molempia kauppamuotoja. Alta löydät tärkeimpiä asuntokauppoihin liittyviä sääntöjä.

Kaupan kohde
Asuntokaupassa myydään tyypillisesti osakehuoneisto. Osakehuoneistoon sisältyy varsinaisten asunnon sisätilojen lisäksi myös parveke, jolle on kulkuyhteys vain asunnosta. Samoin varastotilat ja muut rakennuksen osat, joiden hallintaan osakkeet oikeuttavat, ovat osa asuinhuoneistoa.

Asunnosta annettavat tiedot ja ennakkotarkastus
Myyjän on annettava asunnosta riittävästi tietoa ennen kauppoja, eikä myyjä saa jättää kertomatta seikkoja, joista ostaja perustellusti olettaa saavansa tiedon. Uuden asunnon kaupassa annettavista vähimmäistiedoista säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Ostajalla on velvollisuus tarkistaa kaupan kohde ennen kauppoja, jos se on mahdollista. Jos ostajalla oli mahdollisuus tarkastaa asunto ennen kauppoja, ei ostaja voi myöhemmin vedota virheinä puutteellisuuksiin, jotka olisi tarkastuksessa havaittu.

Kauppahinnan maksaminen</