Uusperheellä tarkoitetaan vanhempien uuden liiton myötä muodostunutta perhettä eli perhettä jossa on omia lapsia ja toisen puolison lapsia. Uusperheen perinnönjakoon liittyy erityisiä riitoja aiheuttavia tilanteita.

Uusperheessä kannattaa aluksi huolehtia siitä, että paperit on kunnossa entisen puolison kanssa. Jos varallisuuserot uuden puolison kanssa ovat suuret, ne voidaan tasata osituksessa avioeron tai kuoleman jälkeen. Etukäteen kannattaa harkita avioehtosopimuksen tekemistä.

Testamentin avulla voidaan määrätä, miten perintö jakautuu lapsille uusperheessä. Rajaavia tekijöitä ovat mm. puolison avio-oikeus sekä perillisten oikeus lakiosaan. Testamentin avulla voidaan määritellä ja turvata myös lesken asemaa. Usein on myös hyvä etukäteen määritellä, kuka saa hoitaa henkilön asioita, jos hän ei enää itse siihen kykene terveydentilansa vuoksi. Tällaisen tilanteen varalta voidaan laatia edunvalvontavaltuutus.

Vinkki: Huolehdi nämä paperit kuntoon:

  1. Ositussopimus: Ensimmäisenä paperit kuntoon ex-puolisoiden kanssa!
  2. Avioehtosopimus: Jos puolisoiden varallisuuserot ovat suuret, ne voidaan tasata osituksessa avioeron tai kuoleman jälkeen. Kannattaa harkita ennakolta sopimista avioehtosopimuksella.
  3. Testamentti: Testamentilla voi hyvin pitkälle määrätä, miten perintö jakautuu lapsille uusperheessä. Rajaavia tekijöitä ovat avio-oikeus ja lakiosa. Testamentilla voidaan määritellä ja turvata myös lesken asemaa.
  4. Edunvalvontavaltuutus: Voi määrätä etukäteen, kuka hoitaa asioitani, jos en enää itse kykene terveydentilan vuoksi?