PERINTÖASIAT

PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perukirjan laadinnassa kannattaa huomioida perintöverotukseen liittyvät seikat ja lesken asema. Anna perukirja ammattilaisen laadittavaksi.

TESTAMENTTI

Testamentilla voi esimerkiksi parantaa lesken ja/tai perillisten asemaa. Testamentin avulla voi myös säästää perintöverotuksessa, ja hyvin laadittu testamentti ehkäisee ristiriitoja. Lue lisää ja tilaa suppea tai laaja testamentti.

EDUNVALVONTAVALTAKIRJA

Edunvalvontavaltakirja voi helpottaa läheistesi elämää silloin, kun itse et voi hoitaa omia asioitasi. Hyvä edunvalvontavaltakirja säästää sinun ja läheistesi aikaa ja maksuja. Lue lisää ja tilaa itsellesi sopiva valtakirja.

AVIOEHTOSOPIMUS

Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia avio-oikeutensa laajuudesta. Sopimus voi olla täysin poissulkeva tai osittain poissulkeva. Avioehtosopimuksen tekeminen ammattilaisen avulla on helppoa ja nopeaa.

PERINTÖSUUNNITTELU

Haluatko neuvoja perintösuunnitteluun tai ohjeita perunkirjoitukseen? Perintösuunnitteluumme kuuluvat esimerkiksi ennakkoperinnöt, lahjat, perinnöstä luopumiset,  kuolinpesäosuuden luovutukset ja muut kaupat sekä veroasiat. Palvelemme  ammattitaidolla kaikissa perintöasioissa.

KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITO

Kuolinpesän asioiden hoito vaatii tietoa lainsäädännöstä ja käytännöistä. Kuolinpesän asioiden hoito kannattaa antaa siihen erikoistuneelle ammattilaiselle. Kerro tilanteestasi, ja jätä tarjouspyyntö.

OSITUS

Ositus tehdään avioliiton päättyessä. Osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puolisoille. Ositus kannattaa yleensä laatia pian avioliiton päättymisen jälkeen. Anna ositussopimus ammattilaisen laadittavaksi.

PERINNÖNJAKO

Perinnönjako on kuolinpesän osakkaiden välinen sopimus tai pesänjakajan toimitus. Hyvin laadittu perinnönjakosopimus toimii kaikissa tarvittavissa yhteyksissä, kuten pankeissa ja viranomaisissa. Jätä tarjouspyyntö perinnönjakoon liittyvässä asiassa suoraan ammattilaiselle.

PESÄNSELVITTÄJÄ

Pesänselvittäjä hoitaa kuolinpesän asiat siten, että perinnnönjako voidaan suorittaa. Yhdelläkin kuolinpesän osakkaalla on oikeus hakea pesänselvittäjä. Voit pyytää meiltä suostumuksen pesänselvittäjäksi. Ota yhteyttä ja pyydä suostumus. Hankimme tarvittavat lisätiedot.

PESÄNJAKAJA

Pesänjakaja suorittaa perinnönjaon. Yhdelläkin kuolinpesän osakkaalla on oikeus hakea pesänjakajaa. Voit pyytää meiltä suostumuksen pesänjakajaksi. Ota yhteyttä ja pyydä suostumus. Hankimme tarvittavat lisätiedot.

LAKIMIES PERINTÖASIOIHIN

Pauli Seppänen
0401989411
pauli.seppanen@lakitoimistoas.fi

perintöasioihin erikoistunut lakimies, testamentti, edunvalvontavaltakirja