PERINTÖASIAT

PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perukirjan laadinnassa kannattaa huomioida perintöverotukseen liittyvät seikat ja lesken asema. Anna perukirja ammattilaisen laadittavaksi.

Perunkirjoitus alk. 700,-

TESTAMENTTI

Testamentilla voi esimerkiksi parantaa lesken ja/tai perillisten asemaa. Testamentin avulla voi myös säästää perintöverotuksessa, ja hyvin laadittu testamentti ehkäisee ristiriitoja. Lue lisää ja tilaa suppea tai laaja testamentti.

Testamentit alk. 250,-

EDUNVALVONTAVALTAKIRJA

Edunvalvontavaltakirja voi helpottaa läheistesi elämää silloin, kun itse et voi hoitaa omia asioitasi. Hyvä edunvalvontavaltakirja säästää sinun ja läheistesi aikaa ja maksuja. Lue lisää ja tilaa itsellesi sopiva valtakirja.

Lue lisää

AVIOEHTOSOPIMUS

Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia avio-oikeutensa laajuudesta. Sopimus voi olla täysin poissulkeva tai osittain poissulkeva. Avioehtosopimuksen tekeminen ammattilaisen avulla on helppoa ja nopeaa.

Avioehtosopimus 350,-

PERINTÖSUUNNITTELU

Haluatko neuvoja perintösuunnitteluun tai ohjeita perunkirjoitukseen? Perintösuunnitteluumme kuuluvat esimerkiksi ennakkoperinnöt, lahjat, perinnöstä luopumiset,  kuolinpesäosuuden luovutukset ja muut kaupat sekä veroasiat. Palvelemme  ammattitaidolla kaikissa perintöasioissa.

Perintösuunnittelu alk. 124,-

KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITO

Kuolinpesän asioiden hoito vaatii tietoa lainsäädännöstä ja käytännöistä. Kuolinpesän asioiden hoito kannattaa antaa siihen erikoistuneelle ammattilaiselle. Kerro tilanteestasi, ja jätä tarjouspyyntö.

Tarjouspyyntö kuolinpesän asioiden hoidosta

OSITUS

Ositus tehdään avioliiton päättyessä. Osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puolisoille. Ositus kannattaa yleensä laatia pian avioliiton päättymisen jälkeen. Anna ositussopimus ammattilaisen laadittavaksi.

Ositus alk. 700,-