EDUNVALVONTAVALTAKIRJA

250€

  • Perusmuotoinen edunvalvontavaltakirja

  • Tapaaminen ja todistaminen toimistollamme

Perusmuotoinen edunvalvontavaltakirja on enintään muutaman sivun mittainen ja suhteellisen helposti ymmärrettävä asiakirja. Käytännössä tällainen on mahdollista laatia yksinkertaisimmillaan noin tunnin mittaisella tapaamisella toimistollamme.

Mikäli haluat ottaa edunvalvontavaltakirjassasi huomioon laajemmin yksilölliset tarpeesi ja laajentaa tulevaa turvaasi sekä asettaa yksilöllisiä määräyksiä, on syytä keskustella kysymyksistä etukäteen. Laaja edunvalvontavaltakirja toimii osana kokonaisvaltaista jäämistösuunnittelua.

Edunvalvontavaltuutuksella voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Myös esimerkiksi onnettomuuteen joutuminen voi aiheuttaa tarpeen edunvalvonnalle, ja edunvalvontavaltuutus koskee myös tällaisia tilanteita. Kykenemättömyyden hoitaa omia asioita ei tarvitse myöskään olla pysyvää. Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan.

Valtakirjalla henkilö eli valtuuttaja nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään.

Edunvalvontavaltuutus tehdään edunvalvontavaltakirjan avulla. Valtakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua lakimieheltä, sillä tavallinen valtakirja ei välttämättä riitä asioiden hoitamiseen, mikäli valtuuttajan terveydentila heikkenee.

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut sen. Vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta.

Valtuutus tulee siis tehdä ennen kuin valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, ja se tulee vahvistaa, kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan.

LAAJA EDUNVALVONTAVALTAKIRJA

400€

  • Huolellinen tarveanalyysi ja alkuneuvonta
  • Tapaaminen toimistolla, tietojen täydennys ja analyysin tai luonnoksen esittely
  • Luonnokset kotiin ja tarvittavien muutosten läpikäyminen
  • Allekirjoitustilaisuus toimistollamme ja todistaminen

Laajan edunvalvontavaltakirjan laatiminen poikkeaa perusmuotoisesta edunvalvontavaltakirjasta nimensä mukaisesti siinä, että laajalla edunvalvontavaltakirjalla otetaan huomioon asioiden hoito laajemmin kuin perusmuotoisella edunvalvontavaltakirjalla. Myös laajan edunvalvontavaltakirjan laatimisessa on kyse edunvalvontavaltuutuksen antamisesta.

Valtuutetun lisäksi edunvalvontavaltakirjassa voi – ja kannattaakin – nimetä sekä toissijainen valtuutettu että varavaltuutettu. Eri valtuutettuja voi olla nimettynä myös useita, ja valtakirjassa voi määrätä, missä järjestyksessä heitä pyydetään edunvalvojiksi. Toissijainen valtuutettu tulee valtuutetun tilalle siinä tapauksessa, että ensisijainen valtuutettu on pysyvästi estynyt olemaan valtuutettuna, luopuu valtuutetun tehtävästä tai ei ota tätä tehtävää vastaan.

Varavaltuutettu on niitä tilanteita varten, joissa varsinainen valtuutettu on tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Tilapäinen estyminen tarkoittaa sitä, ettei valtuutettu voi hoitaa tehtäviään esimerkiksi sairauden tai esteellisyyden vuoksi. Kun este lakkaa, tulee ensisijainen valtuutettu takaisin hoitamaan edunvalvojan tehtäviään. Varavaltuutetun kannattaa olla esteetön, eli kyse ei saa olla lähisukulaisesta, sillä valtuutetun tilapäinen estyminen tapahtuu tyypillisimmin juuri esteellisyystilanteissa. Esimerkiksi naapuri tai ystävä voi toimia esteettömänä varavaltuutettuna.

Laajassa edunvalvontavaltakirjassa huomioidaan myös valtuutetun mahdollisuudet myydä tai muuten luovuttaa kiinteää omaisuutta. Jos edunvalvontavaltuutuksessa ei ole mainintaa valtuutetun oikeudesta myydä kiinteistöä, voi käydä niin, että valtuuttajan kiinteää omaisuutta ei voi enää myydä sen jälkeen, kun valtuuttajasta on tullut kykenemätön hoitamaan omia asioitaan.

Valtuutettu ei myöskään saa antaa lahjoja valtuuttajan puolesta, jos siitä ei ole määräystä edunvalvontavaltakirjassa. Tämä koskee kaikenlaisia lahjoja, myös tavanomaisia joulu- ja syntymäpäivälahjoja läheisille.

Laajan edunvalvontavaltakirjan laatiminen on tehokas keino turvata omien asioiden hoitaminen sen varalta, ettei enää itse niitä kykene hoitamaan. Laajan edunvalvontavaltakirjan sisältö on yksilöllinen, ja suunniteltu juuri sinun tarpeitasi varten ja sinun olosuhteesi huomioiden.

Edunvalvontavaltakirja, hinta 250€
Tilaa tuote
JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

TESTAMENTTI JA EDUNVALVONTAVALTAKIRJAT PUOLISOILLE

890€

  • Laaja testamentti puolisoille
  • Testamenttiin kytketyt laajat edunvalvontavaltakirjat puolisoille

Tämä tuotteista suosituin paketti sisältää laajat testamentit ja edunvalvontavaltakirjat puolisoille. Kun paperit laitetaan kuntoon kerralla, saadaan synergiaetua kaikilla osa-alueilla:

Kun testamentti ja edunvalvontavaltakirjat laaditaan puolisoille yhtä aikaa, voidaan molemmissa ottaa huomioon toisen sisältö. Varsinkin edunvalvontakirjan valtuutuksissa kannattaa huomioida testamentin sisältö. Kun testamentin määräyksistä tehdään joustavia ja edunvalvontavaltakirjassa yksilöidään valtuus hyödyntää testamentin sallimia mahdollisuuksia, on valtuutetulla hyvät valmiudet ottaa huomioon valtuuttajan olosuhteet myös perintöä vastaanotettaessa. Tällöin on helpompaa huomioida esimerkiksi sen hetkiset verotussäännöt, taloudellinen tilanne ja perillisten asema.

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, eikä lainsäädännön muutoksiakaan voi etukäteen arvata. Tämän vuoksi keskinäisen testamentin ja edunvalvontavaltakirjojen laatiminen yhtä aikaa on järkevintä, ja takaa parhaat mahdollisuudet varautua myös muuttuviin tilanteisiin. Liian yksinkertaiset tai jäykät testamenttimääräykset ja edunvalvontavaltakirjat voivat olosuhteiden muuttuessa käydä epätarkoituksenmukaisiksi.