PERINNÖNJAKO

alk. 800€

  • Perinnönjaosta sopiminen perillisten ja testamentinsaajien kesken
  • Jakokirjan laatiminen

  • Allekirjoitusten huolehtiminen, joka tarkoittaa ohjeistusta ja mahdollisia valtakirjoja tai allekirjoitustilaisuuden ja todistamisen järjestämistä toimistollamme

  • Loppukeskustelu ja mahdollinen konsultointi jatkotoimista

Osakkaat voivat sopia siitä, miten perinnönjako suoritetaan. Pesän osakkaita ovat perilliset ja yleistestamentinsaajat, ja vainajan puoliso silloin, kun ositusta ei ole vielä tehty ja puolisolla on avio-oikeus vainajan omaisuuteen. Puoliso voi olla osakkaana myös perillisaseman vuoksi tai yleistestamentin saajana.

Perinnönjako toteutetaan tekemällä jakokirja, jonka osakkaat allekirjoittavat.

Mikäli sopimukseen ei päästä, voi kuka tahansa kuolinpesän osakkaista hakea kuolinpesään pesänselvittäjää ja pesänjakajaa. Pesänselvittäjä huolehtii kuolinpesän selvittämisestä jakokuntoon, ja pesänjakaja suorittaa perinnönjaon. Hakemus tällaisen henkilön määräämisestä tehdään käräjäoikeudelle. Pesänselvittäjä ja pesänjakaja voivat myös olla eri henkilöitä.

Toimistomme lakimiehillä on vankka kokemus sekä pesänselvittäjän että pesänjakajan tehtävistä, ja hoidamme tehtävät joutuisasti sekä huolella.

Mikäli joku osakkaista on alaikäinen, tulee huolehtia, että hänelle on määrätty pesänselvitystä ja perinnönjakoa koskevissa asioissa edunvalvojan sijainen, mikäli se lain mukaan on tarpeen esimerkiksi huoltajan ja lapsen välisen eturistiriidan vuoksi.

Tilaa tuote
TEE TARJOUSPYYNTÖ