PERINNÖNJAKO

alk. 800€

  • Perinnönjaosta sopiminen perillisten ja testamentinsaajien kesken
  • Jakokirjan laatiminen

  • Allekirjoitusten huolehtiminen, joka tarkoittaa ohjeistusta ja mahdollisia valtakirjoja tai allekirjoitustilaisuuden ja todistamisen järjestämistä toimistollamme

  • Loppukeskustelu ja mahdollinen konsultointi jatkotoimista

Osakkaat voivat sopia siitä, miten perinnönjako suoritetaan. Pesän osakkaita ovat perilliset ja yleistestamentinsaajat, ja vainajan puoliso silloin, kun ositusta ei ole vielä tehty ja puolisolla on avio-oikeus vainajan omaisuuteen. Puoliso voi olla osakkaana myös perillisaseman vuoksi tai yleistestamentin saajana.

Perinnönjako toteutetaan tekemällä jakokirja, jonka osakkaat allekirjoittavat.

Mikäli sopimukseen ei päästä, voi kuka tahansa kuolinpesän osakkaista hakea kuolinpesään pesänselvittäjää ja pesänjakajaa. Pesänselvittäjä huolehtii kuolinpesän selvittämisestä jakokuntoon, ja pesänjakaja suorittaa perinnönjaon. Hakemus tällaisen henkilön määräämisestä tehdään käräjäoikeudelle. Pesänselvittäjä ja pesänjakaja voivat myös olla eri henkilöitä.

Toimistomme lakimiehillä on vankka kokemus sekä pesänselvittäjän että pesänjakajan tehtävistä, ja hoidamme tehtävät joutuisasti sekä huolella.

Mikäli joku osakkaista on alaikäinen, tulee huolehtia, että hänelle on määrätty pesänselvitystä ja perinnönjakoa koskevissa asioissa edunvalvojan sijainen, mikäli se lain mukaan on tarpeen esimerkiksi huoltajan ja lapsen välisen eturistiriidan vuoksi.

Tilaa tuote
TEE TARJOUSPYYNTÖ

OSITUS JA PERINNÖNJAKO

alk. 1200€

  • Vainajan ja lesken omaisuuden jakamisesta ja perinnönjaosta sopiminen yhdessä osapuolten kanssa
  • Ositus- ja perinnönjakokirjan laatiminen
  • Loppukeskustelu, todistaminen ja allekirjoitustilaisuus toimistollamme sisältyvät hintaan

Ennen perinnönjakoa laaditaan ositus, mikäli vainaja on ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, eikä avio-oikeutta ole poissuljettu avioehtosopimuksella. Osituksessa puretaan puolisoiden eli vainajan ja lesken välinen aviovarallisuussuhde, ja määritellään perittävän osuus avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta sekä avio-oikeudesta vapaa omaisuus. Tästä muodostuu perittävän omaisuus, joka jaetaan perillisille.

Perintökaaressa on erityiset säännökset lesken suojaamiseksi. Leskellä on oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana, ellei rintaperillinen vaadi jakoa tai testamentista muuta johdu. Jakovaateesta huolimatta leskellä on aina oikeus pitää perheen yhteisenä kotina käytetty asunto ja koti-irtaimisto jakamattomana, jollei leskellä ole muuta asunnoksi sopivaa varallisuutta.

Osakkaat voivat sopia siitä, miten perinnönjako suoritetaan. Pesän osakkaita ovat perilliset ja yleistestamentinsaajat, ja vainajan puoliso silloin, kun ositusta ei ole vielä tehty ja puolisolla on avio-oikeus vainajan omaisuuteen. Puoliso voi olla osakkaana myös perillisaseman vuoksi tai yleistestamentin saajana.

Mikäli sopimukseen ei päästä, voi kuka tahansa kuolinpesän osakkaista hakea kuolinpesään pesänselvittäjän ja pesänjakajan, joka huolehtii kuolinpesän selvittämisestä ja suorittaa perinnönjaon. Hakemus tällaisen henkilön määräämisestä tehdään käräjäoikeudelle. Pesänselvittäjä ja pesänjakaja voivat myös olla eri henkilöt.

Toimistomme lakimiehillä on vankka kokemus sekä pesänselvittäjän että pesänjakajan tehtävistä, ja hoidamme tehtävät joutuisasti sekä huolella.

Mikäli joku osakkaista on alaikäinen tai edunvalvonnassa, tulee huolehtia, että hänellä on tarvittaessa edunvalvojan sijainen. Holhousviranomaisen luvan vaativa ositus- ja perinnönjakosopimus 1600€.

Tilaa tuote
TEE TARJOUSPYYNTÖ