TESTAMENTTI

250€

  • Tavanomainen omistus- tai hallintaoikeustestamentti
  • Tapaaminen ja todistaminen toimistollamme

Testamentilla voit määrätä omaisuudestasi vielä kuolemasi jälkeen. Se on viimeinen tapa toteuttaa omaa tahtoa ja määrätä omaisuudesta. Parhaimmillaan testamentti selkeyttää perinnönjakoa ja helpottaa kuolinpesän osakkaiden henkistä taakkaa perinnönjaon toteuttamisessa. Itse tehdyssä testamentissa käytetään kuitenkin usein ilmauksia, jotka ovat juridisesti epäselviä, ja joiden vuoksi testamentin tekijän tahtoa joudutaan tulkitsemaan jälkikäteen. Lakimiehemme varmistavat, että testamenttisi varmasti toteuttaa tahtosi.

Testamentilla voi testamentata koko omaisuuden tai tietyn määräosan, esimerkiksi yhden neljäsosan, omaisuudesta. Tällöin puhutaan yleisjälkisäädöksestä tai yleistestamentista. Myös yksittäisen esineen, tietyn rahasumman tai vaikka tiettyjen arvopaperien testamenttaaminen on mahdollista, ja tällöin puhutaan erityisjälkisäädöksestä tai erityistestamentista.

Testamentissa kannattaa ottaa huomioon myös mahdollisuus testamentata pelkkä hallinta- eli käyttöoikeus. Tällöin omaisuuden omistusoikeus menee esimerkiksi normaalin perimysjärjestyksen mukaisesti, mutta jollakulla toisella on oikeus käyttää omaisuutta. Hallintaoikeuden voi testamentata määräajaksi tai eliniäksi, eikä hallintaoikeuden saajaa pääsääntöisesti voida verottaa saamastaan hallintaoikeudesta. Omaisuuden omistusoikeuden saaja voi tehdä omaisuuden arvosta hallintaoikeusvähennyksen, kun hallintaoikeus on testamentattu jollekin toiselle. Hallintaoikeusvähennyksen myötä myös omaisuudesta maksettavan perintöveron määrä pienenee.

Testamentti on todistettava kahden yhtä aikaa läsnäolevan esteettömän todistajan toimesta.

LAAJA TESTAMENTTI

400€

  • Alkukeskustelu toimistollamme tai puhelimessa
  • Toimitamme luonnoksen asiakirjasta kotiinne
  • Loppukeskustelu, allekirjoitustilaisuus ja todistaminen toimistollamme

Laaja testamentti sisältää laajemman perehtymisen juuri sinun tilanteeseesi ja siten laajemman skaalan ohjeita ja neuvoja perintösuunnitteluun.

Testamentilla on mahdollista varautua mitä moninaisimpiin tilanteisiin, ja siihen voi sisällyttää paljon erilaisia ehtoja. Esimerkiksi tyypillinen ehto on testamentinsaajan puolison avio-oikeuden poissulkeminen testamentilla saatuun omaisuuteen. Testamentissaan voi antaa myös määräyksiä siltä varalta, että testamentinsaaja ei ota testamenttia vastaan tai on kuollut. Myös muunlaisiakin tilanteita varten voi antaa toissijaisia testamenttimääräyksiä.

Testamentti mallipohja
Tilaa tuote
JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

KESKINÄINEN TESTAMENTTI

300€

Puolisot voivat tehdä keskinäisen testamentin, jolla varaudutaan siihen, että toinen puolisoista kuolee ennen toista. Keskinäistä testamenttia on tärkeää harkita varsinkin silloin, kun puolisoilla on lapsi tai lapsia, sillä puoliso ei peri lakisääteisen perimysjärjestyksen mukaisesti, jos vainajalla on rintaperillinen tai rintaperillisiä.

Tavallista testamenttia koskevat muotomääräykset ja mahdollisuudet koskevat myös puolisoiden välistä testamenttia.

Kuten tavallisenkin testamentin, on puolisoiden keskinäisen testamentin oltava kirjallinen ja kahden yhtä aikaa läsnä olevan esteettömän todistajan todistama.

LAAJA TESTAMENTTI PUOLISOLLE

600€

  • Alkukeskustelu toimistollamme tai puhelimessa
  • Toimitamme luonnoksen asiakirjasta kotiinne
  • Loppukeskustelu, allekirjoitustilaisuus ja todistaminen toimistollamme

Laaja testamentti puolisoille pitää sisällään laajemman perehtymisen puoliosiden taloudelliseen tilanteeseen ja laajemmat ohjeet ja neuvot perintösuunnitteluun.

Keskinäisen testamentin tekeminen voi olla kannattavaa jo verotuksellisista syistä. Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä saamastaan perinnöstä 90 000 euron vähennyksen verotuksessa. Koska perintöveroa maksetaan vasta 20 000 euron tai suuremmasta perinnöstä, saa puoliso periä alle 110 000 euron perinnöt maksamatta veroa.

Jos eloon jäänyt puoliso on saanut hallinta- eli käyttöoikeuden testamentattuun omaisuuteen, mutta ei omistusoikeutta, ei eloon jääneellä puolisolla ole verovelvollisuutta saamastaan hallintaoikeudesta. Se, jolle omistusoikeus on mennyt, saa kuitenkin tehdä hallintaoikeusvähennyksen saamansa omaisuuden arvosta, jolloin myös maksettavan perintöveron määrä pienenee.

Keskinäiseen testamenttiin voi yhteisten molemmille puolisoille voimassa olevien määräysten lisäksi sisällyttää vain toisen puolison omaisuutta tai toisen puolison hyväksi olevia ehtoja. Keskinäisellä testamentilla voidaan siis huomioida puolisoiden erilaiset varallisuustilanteet ja suvussa kulkevat perintöesineet, ja se on varsin joustava työkalu lesken olosuhteiden turvaamiseen.