Tietosuojaseloste – Lakitoimisto Ahola & Seppänen

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Lakitoimisto Ahola & Seppänen kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Lakitoimisto Ahola & Seppänen käsittelee sinua koskevia henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Lakitoimisto Ahola & Seppänen käsittelee henkilötietoja ajantasaisten tietosuojasäännösten mukaisesti, vastuullisesti ja luottamuksellisesti. Lakitoimisto Ahola & Seppänen suojelee oikeuksiasi ja pitää henkilötietosi turvassa. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

1.      Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Lakitoimisto Ahola & Seppänen
Pakkahuoneenkatu 15 A 10
90100 Oulu
0401989411
info@lakitoimistoas.fi

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
 • oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen
 • laskutus
 • asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • liiketoimintamme kehittäminen

 

3. Kerättävät henkilötiedot

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa Sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä ja toimeksiantojen hoitamista varten.

Tyypillisesti saamme suoraan Sinulta seuraavia tietoja esimerkiksi yhteydenottosi yhteydessä: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen yhteyshenkilön tiedot, osoitetiedot

Toimeksiannon edellyttäessä tallennamme myös henkilötunnuksen tai y-tunnuksen. Tarvittaessa tarkistamme myös luottotietosi.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.

Käsittelemme tietojasi:

 • sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toimeksiannon yhteydessä
 • oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.
 • käsittelemme henkilötietojasi myös oikeutetun etumme nojalla palveluidemme tarjoamiseksi ja liiketoimintamme harjoittamiseksi sekä kehittämiseksi.

 

5. Vastaanottajat

Henkilötietojasi käsittelee pääasiassa yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt siltä osin, kun se on tarpeen työtehtävien suorittamiseksi.  Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Käytämme toiminnassamme palveluntarjoajia, jotka saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Huolehdimme riittävästä tietosuojan tasosta soveltamalla henkilötietojen siirtoon tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimenpiteitä.

Saatamme myös luovuttaa tietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

 

6. Henkilötietojen säilytys ja suojaus

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin se on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai pidempään kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

7. Tietojen luovuttaminen Lakitoimisto Ahola & Seppäselle

Jos et luovuta Lakitoimisto Ahola & Seppäselle henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme välttämättä pysty palvelemaan sinua.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus pyytää tietojen poistamista (pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti tai sähköpostitse info@lakitoimistoas.fi)
 • Oikeus saada pääsy tietoihin
 • Oikeus saada virheelliset tiedot korjatuiksi
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mikäli haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksia, tulee sinun olla yhteydessä tässä tietosuojaselosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

 

9. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

PÄIVITETTY 23.2.2021