YRITYSTEN LAKIASIAT

SOPIMUSEHTOJEN TARKISTUS

Sopimus kannattaa aina tarkistuttaa ammattilaisella. Pienetkin muutokset sopimustekstiin voivat parantaa asemaasi huomattavasti. Sopimustekstin tarkistus on suosittu palvelu, joka sisältää sopimuksen tarkistuksen, kommentit sopimuksesta ja sen muutostarpeista sekä puhelinneuvottelun.

OSAKASSOPIMUS

Osakassopimus kannattaa laatia aina, kun yhtiössä on enemmän kuin yksi osakas. Hyvin laaditun osakassopimuksen avulla vältät riitoja, ja säästät sekä aikaa että rahaa. Osakassopimuksessa kannataa sopia muun muassa osakkaiden työskentelyvelvoitteista, osakkeiden myynnistä ja lunastamisesta, salassapidosta sekä  kilpailu- ja rekrytointikielloista. Hyvää osakassopimusta tehostaa aina sopimussakko.

TYÖSOPIMUS

Työsopimus kannattaa laatia kirjallisena.  Hyvässä työsopimuksessa sovitaan asianmukaisista kilpailu- ja rekrytointikielloista sekä salassapidosta ja hyödyntämiskiellosta. Sopimussakolla tehostetaan sopimuksen ehtojen noudattamista.

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

Yrityksen arvonmääritys voidaan laatia useita eri tarkoituksia varten, jolloin arvonmäärityksen tavat  myös vaihtelevat. Verotuksellisissa tilanteissa käytetään verottajan hyväksymää taseeseen ja tuloslaskelmaan perustuvaa laskentamallia, kun taas esim. yrityksen myyntitilanteissa arvoon vaikuttavat tekijät huomioidaan laajemmin.

OIKEUDELLINEN DUE DILIGENCE

Yrityksen ostotilanteessa on syytä suorittaa Due Diligence eli tarkistaa, mitä myytävä yritys pitää sisällään. Tarjoamme oikeudellisen Due Diligencen lisäksi taloudellista, taseeseen ja tuloslaskelmaan perustuvaa Due Diligenceä. Sen avulla voit selvittää myytävän yhtiön tai liiketoiminnan taloudellisen ja oikeudellisen aseman.

KAUPPAKIRJAT JA MUUT SOPIMUKSET

Kauppakirjaa tai muuta sopimusta laadittaessa kannattaa hyödyntää ammattilaista. Huonosti muotoillut tai tilanteeseen huonosti sopivat sopimusehdot muodostavat suuren taloudellisen riskin, ja saattavat myöhemmin tulla hyvin kalliiksi.

YRITTÄJÄN TESTAMENTTI JA EDUNVALVONTAVALTAKIRJA

Yrittäjän kannattaa hoitaa myös henkilökohtaiset paperit kuntoon. Palveluun kuuluu kokonaistilanteen selvittäminen ja vaihtoehtojen esittely. Hoidamme samalla myös puolisosi henkilökohtaiset paperit kuntoon.

FIRMAN LAKIMIES

Tarvitseeko yrityksesi juridista konsultaatiota keskimäärin kuukausittain, viikoittain vai päivittäin? Tee yrityksesi kokoinen sopimus Firman lakimies -palvelusta. Sopimus sisältää yleensä kuukausiveloituksen ja tarpeittesi mukaisen määrän konsultointia ja juridisia neuvoja matalla kynnyksellä.

LAKIMIES YRITYSASIOIHIN

Eerik Ahola
0401989410
eerik.ahola@lakitoimistoas.fi

sopimus juristi, sopimusten tarkistus, yritysten lakimies

LAKITIETO

Testamentin vastaanottaminen ja tiedoksianto

Testamentin tekijän kuoleman jälkeen testamentin saajan on annettava testamentti todisteellisesti tiedoksi perillisille, jos testamentin saaja aikoo vedota testamenttiin. Samalla perillisille [...]

Ennakkoperintö ja lahja

Ennakkoperintö tulee ensinnäkin kyseeseen lähtökohtaisesti vain silloin, kun saajana on antajan rintaperillinen. Perintökaaren mukaan "mitä perittävä eläessään on antanut rintaperilliselle, [...]

Avio-oikeus ja avioehtosopimus

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus ei tarkoita sitä, että puolisot omistaisivat kaiken yhteisesti, tai että toisella puolisolla olisi omistusoikeus [...]

Omaisuuden arvostaminen osituksessa

Kun avioliitto päättyy, on puolisoiden välillä tehtävä ositus. Osituksessa päätetään, miten puolisoiden avio-oikeuden alainen varallisuus jaetaan puolisoiden välillä. Ositus tehdään [...]