YRITYSTEN LAKIASIAT

SOPIMUSEHTOJEN TARKISTUS

Sopimus kannattaa aina tarkistuttaa ammattilaisella. Pienetkin muutokset sopimustekstiin voivat parantaa asemaasi huomattavasti. Sopimustekstin tarkistus on suosittu palvelu, joka sisältää sopimuksen tarkistuksen, kommentit sopimuksesta ja sen muutostarpeista sekä puhelinneuvottelun.

SOPIMUSEHTOJEN TARKISTUS 100,-/SIVU

OSAKASSOPIMUS

Osakassopimus kannattaa laatia aina, kun yhtiössä on enemmän kuin yksi osakas. Hyvin laaditun osakassopimuksen avulla vältät riitoja, ja säästät sekä aikaa että rahaa. Osakassopimuksessa kannataa sopia muun muassa osakkaiden työskentelyvelvoitteista, osakkeiden myynnistä ja lunastamisesta, salassapidosta sekä  kilpailu- ja rekrytointikielloista. Hyvää osakassopimusta tehostaa aina sopimussakko.

Osakassopimukset alk. 1.500,-

TYÖSOPIMUS

Työsopimus kannattaa laatia kirjallisena.  Hyvässä työsopimuksessa sovitaan asianmukaisista kilpailu- ja rekrytointikielloista sekä salassapidosta ja hyödyntämiskiellosta. Sopimussakolla tehostetaan sopimuksen ehtojen noudattamista.

työsopimukset alk. 800,-

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

Yrityksen arvonmääritys voidaan laatia useita eri tarkoituksia varten, jolloin arvonmäärityksen tavat  myös vaihtelevat. Verotuksellisissa tilanteissa käytetään verottajan hyväksymää taseeseen ja tuloslaskelmaan perustuvaa laskentamallia, kun taas esim. yrityksen myyntitilanteissa arvoon vaikuttavat tekijät huomioidaan laajemmin.

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ALK. 1.000,-

OIKEUDELLINEN DUE DILIGENCE

Yrityksen ostotilanteessa on syytä suorittaa Due Diligence eli tarkistaa, mitä myytävä yritys pitää sisällään. Tarjoamme oikeudellisen Due Diligencen lisäksi taloudellista, taseeseen ja tuloslaskelmaan perustuvaa Due Diligenceä. Sen avulla voit selvittää myytävän yhtiön tai liiketoiminnan taloudellisen ja oikeudellisen aseman.

Due Diligence alk. 2.500,-

KAUPPAKIRJAT JA MUUT SOPIMUKSET

Kauppakirjaa tai muuta sopimusta laadittaessa kannattaa hyödyntää ammattilaista. Huonosti muotoillut tai tilanteeseen huonosti sopivat sopimusehdot muodostavat suuren taloudellisen riskin, ja saattavat myöhemmin tulla hyvin kalliiksi.

PYYDÄ HINTA-ARVIO SOPIMUKSESI LAADINNASTA

YRITTÄJÄN TESTAMENTTI JA EDUNVALVONTAVALTAKIRJA

Yrittäjän kannattaa hoitaa myös henkilökohtaiset paperit kuntoon. Palveluun kuuluu kokonaistilanteen selvittäminen ja vaihtoehtojen esittely. Hoidamme samalla myös puolisosi henkilökohtaiset paperit kuntoon.

Yrittäjän paperit alk 1000,-