Kun työsuhde päättyy, päättyy myös palkanmaksukautesi. Työnantajan on siis maksettava viimeinen palkka sinä päivänä, kun työsuhde päättyy. Jos työnantajan palkanmaksu myöhästyy tästä, on työntekijällä oikeus korkolain mukaisen viivästyskoron lisäksi myös tavanomaiseen palkkaan odotuspäiviltä. Tämä odotusajan palkka maksetaan kuitenkin korkeintaan kuudelta päivältä.

Jos työsuhdesaatava on selvä eli perustuu tavanomaiseen palkanmaksuun tai jo tehtyyn palkkalaskelmaan, on oikeus odotusajan palkkaan automaattinen palkanmaksun myöhästyessä. Jos kyse on epäselvästä työsuhteeseen liittyvästä saatavasta, tai saatava on riitainen,