Lakimieheen otetaan yleensä yhteyttä, kun jokin ongelmatilanne tulee vastaan tai kun riita uhkaa syntyä. Joskus yhteydenotto tehdään vasta riidan syntymisen jälkeen, kun vastapuolen kanssa ei enää jaksa omin avuin vaihtaa vaatimuksia. Juristin käyttäminen tällaisten riita-asioiden ratkaisemiseen on monesti välttämätöntä, ja vielä useammin kallista. Varsinkin käräjäoikeuteen asti meneviin riitoihin sisältyy merkittävä kuluriski, eikä sovinnon tekeminenkään yleensä poista juristin laskua.

Työssämme olemme havainneet, että monet kalliista riidoista olisivat olleet vältettävissä ennakoivilla toimenpiteillä eli yleensä selkeillä sopimuksilla, oikeudenalaan katsomatta. Oli kyse sitten perheasioista, yrityksen asioista tai vaikkapa vain käytetyn auton myymisestä, on kaikissa näissä tilanteita, joissa asioista ja järjestelyistä pitää sopia toisen henkilön kanssa. Sopimukset laaditaan usein itse ilman juridista apua. Joskus käy myös niin, että sopimukset jäävät kokonaan laatimatta ja toiminta p