Testamentin tekijän kuoleman jälkeen testamentin vastaanottajan on annettava testamentti todisteellisesti tiedoksi perillisille, jos testamentin saaja aikoo vedota testamenttiin. Samalla perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Tiedoksianto voidaan toimittaa esimerkiksi haastemiehen tai testamentin toimeenpanijan välityksellä.

Testamentin tiedoksisaannista alkaa kulua kuuden kuukauden moiteaika. Tiedoksianto on tehtävä 10 vuoden kuluessa perittävän kuolemasta tai testamenttiin perustuva oikeus vanhenee.
Tiedoksianto voidaan tehdä esimerkiksi perunkirjoitustilaisuudessa. Tässä tapauksessa testamentti yleensä luetaan ääneen, esitetään alkuperäisenä kaikille pesän osakkaille ja asiasta otetaan maininta perukirjaan. Testamentti tulee niiden tietoon, jotka ovat läsnä tai valtakirjoilla edustettuna perunkirjoitustilaisuudessa.

Tiedoksiantoa tehde